Štítek: předmanželské sladění

Kolik šťastných manželství kolem sebe máte?

Kolik šťastných manželství kolem se máte vy dva? Schválně, které číslo vás napadlo jako první? Víte proč to tak je? Na rozdíl od přípravy svatby, které věnují snoubenci, především nevěsty, často týdny a měsíce života, se zatím tolik párů na manželství nepřipravuje. A JE TO VELKÁ ŠKODA! Příprava na manželství není „příprava v pravém slova smyslu“ Do života přichází...

Lucie a Radek si dávají pusu

Snoubenci věnují desítky hodin přípravě svatby a žádný čas přípravě na manželství!

Každý chce žít ve šťastném vztahu a na začátku si myslí, že to tak krásné bude celý život. Může to tak být, ale také nemusí. U mnoha párů velkou zamilovanost postupně začne utlačovat běžný život, drobná opakující se nedorozumění, ztráta důvěry, obavy a nejistoty, zda nás ten druhý stále ještě miluje. Může ubývat dárečků, pozornosti, společného trávení času, fyzického kontaktu, vášně a milování.